Josefine Georgine

Hoogbegaafdheid & mindset

Leren tekenen en schilderen houdt niet voor iedereen vanzelfsprekend ontspanning in. Het kan zijn dat je wordt geconfronteerd met onbewust hoge verwachtingen, perfectionisme en faalangst of een gebrek aan inspiratie. 'Ik kan niet tekenen', 'ik vind dit niet leuk', 'het is te moeilijk'. Terwijl er veel plezier en ontspanning valt te behalen, bovenop het zelfvertrouwen na verloop van tijd.De Amerikaanse professor Carol Dweck heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar motivatie, persoonlijkheid en ontwikkeling en kwam tot de conclusie dat er twee manier bestaan om naar intelligentie en 'het denken' te kijken. De gefixeerde wijze, fixed mindset, gaat uit van aangeboren vermogens die 'zijn zoals ze zijn', terwijl de dynamische, growth mindset, uitgaat van succes gebaseerd op hard werken, leren, training en vasthoudendheid.


De workshops zijn dan ook bijzonder geschikt voor (ook niet-creatief) hoogbegaafden vanwege deze link met de mindset theorie van Carol Dweck.Door te 'doen en ervaren' in het moment komt je als deelnemer in contact met eigen manieren van waarnemen, denken, voelen en handelen. Ik help je vervolgens met het inzichtelijk maken van bepaalde patronen. Het bevorderen van een creatieve, open mindset draagt bij aan een positief zelfbeeld, het versterkt je autonomie en het zelfvertrouwen. De workshops richten zich dan ook grotendeels op het proces in plaats van op het resultaat.Door te werken met professionele materialen en gereedschappen ervaar je het potentieel van een bepaalde techniek, wat het oefenen leuker, spannender en interessanter maakt.


Via deze link krijg je een Youtube film te zien van Carol Dweck over mindset theorie:

>>Ted talk Carol Dweck